Thẩm định quy hoạch nhà đất Cổ Loa

0
1482
Nhà-đất-Cổ-Loa

 Thẩm định quy hoạch nhà đất Cổ Loa

CHƯƠNG III 
THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUÝ HOẠCH NHÀ ĐẤT CỔ LOA

Điều 41. Cơ quan thẩm định nhiệm vụ và dự án   nhà nước Cổ Loa

 1. The Plant Build to the Chief Account Manager and Executive Plan of the Government of Government.
 2. Quản trị nhà nước quy mô dự án Loa cấp tiểu bang theo yêu cầu và dự án nhà ở của Loa thuộc diện ưu tiên của Ủy ban, trừ các dự án quy hoạch chi tiết khu vực thuộc dự án the first project to build plan authorised.
 3. Cơ quan quản lý quy hoạch nhà đất Cổ Loa cấp huyện thẩm định nhiệm vụ and đồ án quy hoạch nhà đất Cổ Loa thuộc thẩm quyền phê duyệt of Ủy ban nhân dân cùng cấp, trừ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Các khu vực thuộc dự the first project to build plan authorised.

Điều 42. Hội đồng thẩm định

 1. The Settlement to establish the Hội đồng thẩm định trong các trường hợp sau đây:
 2. a) Quy hoạch nhà ở Cổ Loa thuộc thẩm quyền của Chính phủ;
 3. b) Quy hoạch nhà ở Cổ Loa có ý nghĩa đặc biệt về chính trị, xã hội, văn hoá, lịch sử, được Tổng hợp Chính phủ Xây dựng Hệ thống tổ chức.
 4. Ủy ban nhân dân có thẩm quyền xem xét nhà đất Cổ Loa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.
 5. The member of the Council contains the collections of the administration of the house of the water of water and workgroup and workplace of work.

Điều 43. Nội dung thẩm định nhiệm vụ và dự án nhà đất Cổ Loa

 1. Cabinet for general government Loa including including:
 2. a) Phù hợp với Quốc gia Lập quy hoạch Loa với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc gia, một khu bảo tồn và quy hoạch ở Cổ Loa;
 3. b) Yêu cầu nội dung đối với khu vực quy hoạch chung Loa được quy định tại Điều 23 của Luật này.
 4. Nội dung dự án nhà đất Cổ Loa bao gồm:
 5. a) กำลัง đáp ứng các điều kiện của nhà lập quy hoạch nhà phố Loa theo quy định tại Điều 10 của Luật này;
 6. b) Luôn lập kế hoạch quy hoạch nhà ở Loa theo quy định tại Điều 24 của Luật này;
 7. c) Scale matching of Loa dự án quy hoạch với nhiệm vụ và yêu cầu quy hoạch nhà đất Cổ Loa quy định tại Điều 6 của Luật này và các yêu cầu về nội dung cho mỗi kiểu đồ án tại các mục 3, 4 và 5 Chương II của Luật này.

The 44. Thẩm phán độc quyền và dự án nhà ở Loa

 1. Tư vấn tổng thể Prime và các dự án đến Loa sau đó:
 2. a) Quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương, thành phố trực thuộc quy hoạch là nhà chung cư Loa loại I, dự án chung chung Cổ Loa có quy mô dân số dự báo tương đương với nhà phố Loa loại III trở lên và  nhà đất Cổ Loa có tầm cỡ mới liên quan đến hoạt động của hai tỉnh trở lên;
 3. b) Quy hoạch chi tiết kỹ thuật của các thành phố trực thuộc trung ương là khu nhà đất Cổ Loa đặc biệt;
 4. c) Quy tắc chung, quy tắc phân vùng, quy hoạch chi tiết của khu vực có ý nghĩa đặc biệt về chính trị, xã hội, văn hoá, lịch sử, quốc gia theo quy định của Chính phủ ;
 5. d) Other planmes or other procedure Finalizing the Assembly.
 6. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt và dự án nhà đất Cổ Loa sau đây:
 7. a) Quy định chung thuộc về tỉnh, thị xã, thị trấn, nhà ở Cổ Loa, trừ các nhà quy hoạch Loa quy định tại điểm 1 khoản này; đối với chung cư dự án Cổ Loa loại II, III, IV và nhà ở Cổ Loa, trước khi phê duyệt phải có ý kiến ​​bằng văn bản của Bộ Xây dựng;
 8. b) Quy định chuyên môn trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thành phố trung trực, trừ các quy tắc quy định tại điểm tín dụng 1 Điều này, sau khi có ý kiến ​​bằng văn bản của Bộ Xây dựng;
 9. c) Quy hoạch khu đặc biệt khu nhà đất Cổ Loa và loại I; real estate area of ​​Loa area area of ​​2 land, district 5, khu vực có ý nghĩa quan trọng, khu vực trong nhà cổ Loa new, except the plan quy định tại pointcount 1 and the rulemain plans in this account 5 Điều này.
 10. Ủy ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, Uỷ ban nhân quyền quận trực thuộc trung ương trực tiếp và các khu quy hoạch đồ án, quy hoạch chi tiết trong chính các địa phương hành chính phạm vi own management, except the Loa quy hoạch quy định tại khoản 1, khoản 2 và The Manor Quy định tại Điều khoản 5 Điều này, sau khi có ý kiến ​​nhất bằng văn bản của cơ quan general government plan Loa cấp tỉnh.
 11. Ủy ban nhân dân huyện thuộc tỉnh phê duyệt nhiệm vụ and đồ án quy hoạch chi tiết thị trấn, except for the quy hoạch nhà đất Cổ Loa quy định tại khoản 1, khoản 2 và nhiệm vụ quy hoạch nhà đất Cổ Loa quy định tại khoản 5 Điều này, sau khi có ý kiến ​​bằng văn bản của cơ quan nhà nước quy hoạch nhà nước Cổ Loa cấp tỉnh.
 12. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng dự án quy hoạch chi tiết khu vực quy hoạch chi tiết.
 13. Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, thị trấn có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân với dự án chung chung chung Cổ Loa trước khi quy hoạch này là cơ sở có thẩm quyền phê duyệt.

Cơ quan lập quy hoạch nhà nước Cổ Loa có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban dân số thành phố, thị xã, thị trấn trong báo cáo Hội đồng nhân dân với dự án chung chung chung thị xã Loa của thành phố , thị xã, thị trấn.

 1. Customize quy định thể chế, thủ tục duyệt dự án và dự án nhà đất Cổ  Loa .

The 45. Hình thức và nội dung yêu cầu duyệt dự án và dự án nhà phố Cổ Loa

 1. The Loa must be approved by the text.
 2. Văn bản quy phạm của nhà nước Loa phải có nội dung chính của các đồ án được quy định tại các khoản 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37, và 39 của Luật và Danh mục Đây là bản vẽ kèm theo.

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT VÀNG.
Địa chỉ:
+ Trụ sở chính: A21-22 Đường D4, P. Tân Hưng, Q.7, TPHCM.
+ VP1: 127A Nguyễn Cao, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TPHCM
+ VP2: 743 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phú Hữu, Q.9, TPHCM
Website: www.datvanggroup.com
Hotline: 09.199.09.399 – 094.9999.524

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here